Administrátor osobního počítače

Absolvent kurzu umí a zná problematiku hardwarového vybavení jak samotného počítače, tak i připojených periférií, umí a zná operační systémy i programy sady MS Office, HW vybavení kmenových zařízení sítě, jejich nastavení a údržbu. Absolvent umí nainstalovat, zkonfigurovat a aktualizovat OS Microsoft Windows. Umí přidat a odebrat hardware, umí nalézt a použít správné ovladače. Absolvent umí spravovat disky, jejich oddíly a svazky pomocí konzol a programu diskpartkonverze. Absolvent zná spouštěcí proces a problém řeší pomocí msconfig a využívá nástroje pro opravu ve WinRe. Absolvent při instalaci dbá na bezpečnost dat a zná problematiku šifrování a ukládání klíčů na disku.  Absolvent zn á princip TCP/IP protokolu a umí nastavit síť. Dále umí nastavit  Firewall s pokročilým zabezpečením. Dále zná sdílení souborů a tiskáren, které umí nastavit. Absolvent je umí komunikovat s vedením organizace, uvádí v život záměry rozvoje informační soustavy a stanovuje koncepce organizace.