Rekvalifikace

Dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování v elektrotechnice Zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou  pracovník vykonává, popřípadě řídí. Zná místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém […]

Dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu v elektrotechnice Zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou  pracovník vykonává, popřípadě řídí. Zná místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí […]

Dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník pro samostatnou činnost v elektrotechnice Absolvent předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou  pracovník vykonává, popřípadě řídí. Zná místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, […]

Dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník znalý práce v elektrotechnice Absolvent zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou  pracovník vykonává, popřípadě řídí. Zná místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, […]

Dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník poučený v elektrotechnice Zná v rozsahu své činnosti předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, zná možná ohrožení elektrickými zařízeními a umí poskytnout první pomoc při úrazech elektrickým proudem.

Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL)

Kurz je určen pro absolventy, kteří nemají s prací na PC žádnou či minimální zkušenost. Je určen i pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v počítačové gramotnosti. Profil absolventa lze určit dle jednotlivých proškolených modulů. Modul 1: základní pojmy informačních technologií absolvent umí a zná základní pojmy z oblasti počítačové terminologie a práci v prostředí operačního systému […]

Administrátor osobního počítače

Absolvent kurzu umí a zná problematiku hardwarového vybavení jak samotného počítače, tak i připojených periférií, umí a zná operační systémy i programy sady MS Office, HW vybavení kmenových zařízení sítě, jejich nastavení a údržbu. Absolvent umí nainstalovat, zkonfigurovat a aktualizovat OS Microsoft Windows. Umí přidat a odebrat hardware, umí nalézt a použít správné ovladače. Absolvent […]

Obsluha osobního počítače

Kurz je určen pro absolventy, kteří mají s prací na PC malou zkušenost. Absolvent zná základní pojmy z oblasti počítačové terminologie a práci v prostředí operačního systému Microsoft Windows. Umí se orientovat v prostředí OS a rozumí stromové struktuře dat. Umí pracovat se složkami a soubory (vyhledat, vytvořit, zkopírovat, mazat, přejmenovat), spouštět aplikace, přizpůsobovat okna, plochu, […]

Základy obsluhy osobního počítače

Kurz je určen pro absolventy, kteří nemají s prací na PC žádnou nebo minimální zkušenost. Absolvent zná základní pojmy z oblasti počítačové terminologie a práci v prostředí operačního systému Microsoft Windows.  Umí se orientovat v prostředí OS a zná stromovou strukturu dat. Umí pracovat se složkami a soubory (vyhledat, vytvořit, zkopírovat, mazat, přejmenovat), spouštět aplikace, přizpůsobovat […]