Školení §50

Dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování v elektrotechnice Zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou  pracovník vykonává, popřípadě řídí. Zná místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém […]

Dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu v elektrotechnice Zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou  pracovník vykonává, popřípadě řídí. Zná místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí […]

Dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník pro samostatnou činnost v elektrotechnice Absolvent předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou  pracovník vykonává, popřípadě řídí. Zná místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, […]

Dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník znalý práce v elektrotechnice Absolvent zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou  pracovník vykonává, popřípadě řídí. Zná místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, […]

Dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník poučený v elektrotechnice Zná v rozsahu své činnosti předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, zná možná ohrožení elektrickými zařízeními a umí poskytnout první pomoc při úrazech elektrickým proudem.