E-learning MAR

E-learningový kurz pro přípravu a řízení automatizace budov a zařízení

Popis kurzu:

1) Měření a regulace
2) Projekt měření a regulace
3) Volba správného nástroje
4) Kotelna
5) Plynová kotelna
6) Vzduchotechnická jednotka
7) Výrobní proces
8) Ovládání světel
9) Vizualizace
10) Ověření znalostí

Cílem je seznámit studenta s aktuálními trendy v měření a regulaci (MAR) od samotného návrhu až po vlastní algoritmus a grafické znázornění. Student se seznámí se základy měření a regulace v kotelnách, se vzduchotechnickými jednotkami, s řízením provozu a ovládáním světel.

Na konci každé kapitoly je zařazen test znalostí.

Celý kurz je zakončen závěrečnou zkouškou ve formě testu. Absolvováním tohoto e-kurzu získá student elektronické osvědčení o absolvování příslušného kurzu, které dokládá jeho způsobilost a odbornost v problematice přípravy a řízení automatizace budov a zařízení a zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce.

Zaujala-li Vás naše nabídla e-learningového kurzu, napište nám na e-tech@highvoltage.cz