ECDL – European Computer Driving Licence

ECDL je mezinárodně uznávaný certifikát, který je v rámci států EU a mnoha dalších zemí doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Je určen pro běžné uživatele osobních počítačů. Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval testy a splňuje minimální znalostní kritéria pro práci s počítačem, rozložená do sedmi základních modulů. Podrobnosti o ECDL aktivitách v mezinárodním kontextu lze najít na stránkách www.ecdl.com.

Co je to ECDL Start?

ECDL Start je zkrácená verze testů, která ověřuje znalosti uchazečů z libovolně zkombinovaných čtyř modulů. Výběr modulů závisí pouze na přání uchazeče. Smyslem této “kratší” verze je poskytnout osvědčení – ECDL Start– i těm uživatelům počítačů, kteří se při své práci nezabývají např. tvorbou elektronických prezentací, či nepoužívají databázové programy. Uchazeč, který prokáže svou znalost počítačového prostředí ve čtyřech modulech určitě bude bez problémů schopen se v budoucnu orientovat i v dalších oblastech.