ECDL test

Co je European Computer Driving Licence (ECDL)?

European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie.

Úspešní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Za obsah (sylabus) testu zodpovídá výhradní vlastník ECDL konceptu a metodiky testování – ECDL Foundation (ECDL F), nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies(CEPIS).

ECDL Foundation poskytuje licenci k provozování ECDL testů národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL testování v národním prostředí. Nositelem licence v České republice je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), jediný subjekt oprávněný akreditovat střediska pro ECDL testování a vydávat ECDL Certifikáty na území ČR.

ECDL uživatelům umožnuje

  • získat celoevropsky uznávanou kvalifikaci – ECDL Certifikát
  • úředně doložit dosaženou úroveň schopností práce s počítačem
  • zefektivnit využívání výpočetní techniky a zvýšit tak svoji pracovní výkonnost
  • získat výhodnější pozici při výběru zaměstnání
  • mobilitu a širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen na území ČR, ale i v zemích Evropské unie

ECDL slouží společnostem a firmám

  • k objektivnímu posouzení kvalifikace uchazečů o zaměstnání nebo svých stávajících zaměstnanců
  • k zhodnocení investic do výpočetní techniky a zajištění konzistentní úrovně IT znalostí v celé firmě
  • k zefektivnění práce ve firmě a snížení podpůrných nákladů na práci s výpočetní technikou
  • ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu

Objednávka