Microsoft Excel 2010/2007 – pro pokročilé

Kurz je určen pro zkušené uživatele tabulkového procesoru, kteří chtějí využívat speciální nástroje programu Microsoft Excel.

Co Vás naučíme

Účastníci kurzu se naučí v praxi využívat všech pokročilých postupů, metod a funkcí programu Microsoft Excel.

Požadované vstupní znalosti

Microsoft Excel – praktické využití

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Osnova kurzu

Podmíněné výpočty

 • funkce KDYŽ
 • další logické funkce
 • funkce ZVOLIT
 • funkce COUNTIF, SUMIF
 • funkce COUNTIFS, SUMIFS

Databázové funkce Excelu

 • Databázové funkce Excelu
 • Kriteriální tabulky
 • Druhy kritérií
 • Zásady tvorby kriteriálních tabulek


Vyhledávání v tabulkách

 • funkce SVYHLEDAT
 • funkce INDEX
 • funkce POZVYHLEDAT
 • Průvodce vyhledáváním

Získání dat z externích databází

 • Základní způsoby importu externích dat v Excelu
 • Import dat z databází a souborů
 • Import dat pomocí programu MS Query

Kontingenční tabulky Excelu

 • Využití kontingenčních tabulek
 • Průvodce kontingenční tabulkou
 • Slučování dat s pomocí kontingenčních tabulek

Scénáře na listu

 • Scénáře na listu
 • Měněné buňk
 • y

 • Nový scénář

Speciální matematické metody Excelu

 • Řešitel
 • Hledání řešení

Pokročilejší operace určené pro práci se sešity

 • Platný název
 • Pojmenování oblasti buněk na listu pomocí pole názvů
 • Příkaz pro práci s názvy
 • Názvy absolutní
 • Názvy relativní
 • Názvy vzorců a konstant
 • Zápis názvu do vzorce
 • Popisky
 • Třetí rozměr v Excelu
 • Skrytí a zobrazení oken se sešity
 • Vkládání ovládacích prvků pomocí panelu Formuláře
 • Vkládání ovládacích prvků pomocí panelu Ovládací prvky

Ochrana listů a sešitů

 • Ochrana prvků listu a sešitu
 • Umožnění přístupu k zamknutým oblastem určitým uživatelům

Makra

 • Záznam makra
 • Spouštění makra
 • Úprava makra
 • Přiřazení makra objektu