Microsoft Publisher – základy

Pro jakékoliv uživatele, kteří chtějí tvořit marketingové materiály sami.

Co Vás naučíme

Naučíme vás tvorbu vlastních propagačních materiálů od vizitek až po stručné publikace. Díky aplikaci s předdefinovanou galerií objektů a velkým množstvím šablon je tvorba ještě jednodušší než kdy před tím.

Požadované vstupní znalosti

Základy práce s PC a základní orientace v Microsoft Office Word.

Osnova kurzu

Popis prostředí – orientace

 • základy práce
 • založení nového dokumentu
 • vložení nové strany do dokumentu
 • přesun, duplikování stran
 • nastavení a práce s pravítkem, vodítky

Vkládání a práce s objekty

 • textové pole
 • tvorba tvarů a čar
 • vektorové, bitmapové obrázky
 • objekty a propojení
 • design objekty
 • prolinkování obrázků
 • přesuny a duplikování objektů
 • skupiny, vrstvy, zarovnání

Importy a exporty

 • Word
 • Excel

Stránka předlohy

 • založení nové jedno- nebo vícestránkové předlohy
 • možnosti a nastavení předlohy
 • přepínání předloh
 • dokument s více předlohami

Styly

 • využití stylů
 • vyhledání stylů
 • importování stylů
 • vytváření stylů

Hromadná korespondence

 • využití
 • založení hromadné korespondence
 • vytvoření seznamu kontaktů
 • vkládání slučovacích polí

Tabulky

Dokončení dokumentu

 • možnosti elektronického publikování
 • příprava před tiskem

Sbalení dokumentu na cestu

Závěrečná diskuze nad přínosy aplikace