Obsluha osobního počítače

Kurz je určen pro absolventy, kteří mají s prací na PC malou zkušenost. Absolvent zná základní pojmy z oblasti počítačové terminologie a práci v prostředí operačního systému Microsoft Windows. Umí se orientovat v prostředí OS a rozumí stromové struktuře dat. Umí pracovat se složkami a soubory (vyhledat, vytvořit, zkopírovat, mazat, přejmenovat), spouštět aplikace, přizpůsobovat okna, plochu, spořiče atd. Absolvent umí důkladněji pracovat v textovém editoru. Orientuje se v textovém editoru a umí vyhledat, upravit, vytvořit či zkopírovat textový dokument. V tabulkovém procesoru se absolvent umí orientovat a umí vytvořit nové tabulky, jejich editaci či vyhledání. Umí využít základní vzorce a grafy. Uchazeč zná problematiku virů a je seznámen jak se proti tomuto nebezpečí bránit. Absolvent umí používat
internet (vyhledávat informace) a naučí se internet používat jakožto komunikační nástroj. Umí použít elektronickou poštu, kdy umí odeslat a přijmout poštu včetně otevření, uložení či odeslání příloh. Absolvent zná bezpečnostní rizika a jak se chránit. Zároveň je též seznámen s problematikou autorských práv.