Outlook – pro pokročilé

Kurz je určen pro uživatele se základní zkušeností s programem Microsoft Outlook.

Co Vás naučíme

Účastníci kurzu se naučí plně ovládnout tento integrovaný prostředek.

Požadované vstupní znalosti

Základy práce v prostředí Microsoft Windows na úrovni uživatele a základní znalost Microsoft Outlook.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Osnova kurzu

Konfigurace profilu MS Exchange

Nastavení možností aplikace Outlook

Pošta

 • Opakování základní práce s poštou
 • Možnosti zprávy
 • Příznak zprávy
 • Kategorie
 • Rychlé kroky
 • Odvolání odeslané pošty
 • Zobrazení zpráv
 • Vytváření a používání podpisů

Bezpečnost a šifrování zpráv

Synchronizace

Veřejné složky

Kalendář

 • Událost
 • Schůzka
 • Uspořádání kalendáře
 • Sdílení kalendáře a otevření sdíleného kalendáře
 • Skupiny kalendářů
 • Odeslání kalendáře e-mailem
 • Publikování kalendáře
 • Vlastnosti kalendáře


Kontakty

 • Tvorba kontaktu
 • Skupina kontaktů
 • Zobrazení kontaktů
 • Práce s kontakty

Úkoly

 • Zadání úkolu
 • Přidělení/odejmutí úkolu
 • Sledování plnění úkolu

Poznámky

 • Tvorba poznámek
 • Zobrazení poznámek


Deník

 • Nastavení deníku
 • Zobrazení

Delegování

 • Vytvoření delegáta a nastavení přístupových práv
 • Použití delegovaných složek

Automatické odpovědi

Vyčištění poštovní schránky