Outlook – základní kurz

Kurz je určen pro začínající uživatele programu.

Co Vás naučíme

Účastníci kurzu se naučí posílat elektronické zprávy, upravovat elektronické kontakty a ovládat program na základní úrovni.

Požadované vstupní znalosti

Základy práce v prostředí Microsoft Windows na úrovni uživatele.

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Osnova kurzu

Úvod do práce s Outlookem

 • Výběr účtu elektronické pošty
 • Seznámení s oknem aplikace Outlook
 • Poštovní složky aplikace Outlook
 • Ostatní složky aplikace Outlook

Doručená pošta a práce se zprávami

 • Zobrazení doručených zpráv
 • Přečtení zprávy
 • Odstranění zprávy
 • Nová poštovní zpráva, adresace zprávy
 • Formátování zprávy
 • Odeslání zprávy
 • Skupina kontaktů
 • Přílohy poštovní zprávy
 • Automatický podpis

Zobrazení doručených zpráv

 • Důležitost a příznak zprávy
 • Řazení, seskupování a filtrování zpráv
 • Konverzační zobrazení
 • Tisk doručené zprávy

Pomocníci a přizpůsobení práce Outlooku

 • Správa a vytváření pravidel
 • Automatické odpovědi
 • Adresář


Přehled složek aplikace Outlook

 • Odeslaná pošta
 • Odstraněná pošta
 • Pošta k odeslání
 • Koncepty
 • Kontakty
 • Deník
 • Poznámky
 • Úkoly
 • Kalendář

Práce se složkami a organizace zpráv

 1. Vytvoření, přesunutí a odstranění složky
 2. Přesouvání a kopírování položek
 3. Nevyžádaná pošta
 4. Kategorie
 5. Vyhledávání
 6. Archivace