Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL)

Kurz je určen pro absolventy, kteří nemají s prací na PC žádnou či minimální zkušenost. Je určen i pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v počítačové gramotnosti. Profil absolventa lze určit dle jednotlivých proškolených modulů.

Modul 1: základní pojmy informačních technologií
absolvent umí a zná základní pojmy z oblasti počítačové terminologie a práci v prostředí operačního systému Microsoft Windows.

Modul 2: práce s počítačem a správa souborů
absolvent se umí orientovat v prostředí OS a rozumí stromové struktuře dat. Umí pracovat se složkami a soubory (vyhledat, vytvořit, zkopírovat, mazat, přejmenovat), spouštět aplikace, přizpůsobovat okna, plochu, spořiče atd.

Modul 3: Textové editory
absolvent umí a zná práci v textovém editoru. Orientuje se v textovém editoru a umí vyhledat, upravit, vytvořit či zkopírovat textový dokument.

Modul 4: Tabulkové procesory
v tabulkovém procesoru se absolvent umí orientovat a zvládá vytvoření nové tabulky, její editaci či vyhledání. Využívá základních vzorců a grafů.

Modul 5: Databáze/systémy pro úschovu dat
absolvent umí a zná základní koncepci databází a je schopen s nimi pracovat.
(spustit, vytvořit, upravit, pohybovat se v databázi, vyhledat,vytvořit formulář a tisknout)

Modul 6: Prezentace
absolvent umí spustit prezentaci, umí změnit režim zobrazení. Umí vytvořit novu prezentaci, dále opravit či přidat text, obrázek, diagram, animaci.

Modul 7: Služby informačních sítí
absolvent umí používat internet (vyhledávat informace) a naučí se internet používat jakožto komunikační nástroj. Umí použít elektronickou poštu, kdy umí odeslat a přijmout poštu včetně otevření, uložení či odeslání příloh. Absolvent je seznámen s bezpečnostními riziky a jak se chránit. Absolvent zná problematiku virů a je seznámen jak se proti tomuto nebezpečí bránit.

Vždy je absolvent seznámen s problematikou autorských práv.