PowerPoint – Jak správně tvořit prezentace

Všem, kdo připravují prezentace v programu MS PowerPoint
Manažerům, kteří si své prezentace sami připravují
Asistentkám či asistentům, kteří připravují prezentace pro své nadřízené

Co Vás naučíme

Přemýšlet o účelu prezentace, snímku a konkrétního grafického prvku
Vytvářet snímky podle účelu, k jakému mají sloužit
Základní grafické principy
Zásady používání barev, fontů, velikostí písma apod.
Vyjadřovat snímkem své myšlenky

Požadované vstupní znalosti

Znalost MS PowerPoint na základní úrovni
Základy práce v prostředí Windows na úrovni uživatele
Doporučené – Microsoft Word a Microsoft Excel

Každý účastník si přinese svou prezentaci (alespoň 3 snímky), se kterými chce během workshopu pracovat. (je možné si prezentaci přinést na CD či flash disku)

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Osnova kurzu

Úvod

 • Představení účastníků a jejich přinesených prezentací
 • Zmapování přinesených prezentací a definování klíčových úkolů, které je třeba s přinesenými prezentacemi udělat

Účel vizuální pomůcky

 • Různý účel vizuální pomůcky a jeho ovlivnění vizuální podoby snímku/prezentace
 • Hledání účelu u vzorových snímků a jejich úprava


Základní grafické principy

 • Vysvětlení základních grafických principů (např. jednotnost, volné místo, kontrast, jednoduchost …)
 • Úprava vzorového snímku podle základních grafických principů
 • Psychologie barev pozadí a popředí prezentace
 • Formátování písma
 • Pravidla pro pozadí snímků

Grafické tipy pro práci s:

 • čísly
 • tabulkami
 • grafy
 • texty
 • obrázky
 • SmartArty

Aplikační část

 • Společná a individuální úprava snímků, vycházející z klíčových úkolů definovaných v úvodní části
 • Společné i individuální hledání optimálních řešení snímků účastníků

Závěrečná prezentace upravených snímků s komentářem