Teorie sítí a TCP/IP – základy pro správce

V tomto výjimečném pětidenním kurzu získají účastníci znalosti sítí (převážně pak TCP/IP), které jsou nezbytně nutné pro každého administrátora a správce sítě zodpovědného za údržbu a správu sítí v podnikovém prostředí.

Kurz je určen pro:

Kurz je určen pracovníkům zodpovědným za údržbu a správu sítí v podnikovém prostředí.

Délka kurzu:
5 dnů

Témata kurzu

 • Úvod k sítím, příklady sítí, tvorba síťového prostředí
 • Rozsahy sítí.
 • Komponenty podílející se na tvorbě síťového prostředí.
 • Topologie sítí.
 • Síťové technologie.
 • RM ISO/OSI model
 • Vznik ISO/OSI modelu
 • Sedm vrstev modelu
 • Přenos dat
 • Druhy služeb
 • Síťové protokoly
 • Protokoly a přenos dat.
 • Obvyklé protokoly používané v síťovém prostředí.
 • Jiné komunikační protokoly.
 • Protokoly používané pro RAS spojení.
 • Protokol TCP/IP
 • Sada protokolů TCP/IP.
 • Překlad jmen na sítích TCP/IP.
 • Popis procesu přenosu dat.
 • Směrování dat mezi sítěmi.
 • Adresování pomocí protokolu IP
 • Třídy IP adres.
 • Subneting.
 • Plánování adresného prostoru.
 • Konfigurace protokolu TCP/IP.
 • Optimalizace vyhledání hosta v síti používající IP adresu
 • Binární zápis IP adresy.
 • Binární zápis „subnet mask“.
 • Proces vyhledání hosta v síti a předání dat.
 • Možnosti sledování sítě
 • Network monitor
 • Analýza síťového provozu
 • Řešení problémů v sítích
 • Automatické přidělování Internet Protocol (IP) adres
 • Přehled o DHCP
 • Instalace služby DHCP
 • Autorizace služby DHCP
 • Tvorba a konfigurace DHCP “Scope”
 • Přizpůsobení funkcí služby DHCP
 • Konfigurace DHCP v směrovaném IP prostředí
 • Podpora DHCP
 • Implementace rozlišování jmen pomocí DNS
 • Přehled dotazovacího procesu DNS
 • Instalace služby DNS
 • Konfigurace rozlišování jmen na klientech
 • Tvorba a konfigurace zón
 • Konfigurace DNS pro interní použití
 • Integrace DNS a DHCP
 • Podpora a řešení problémů na DNS serverech
 • Konfigurace Windows serveru jako směrovače
 • Přehled směrovačů a směrovacích tabulek
 • Konfigurace síťových spojení
 • Zajištění směrování pomocí služeb Routing and Remote Access
 • Konfigurace statických cest ve směrování
 • Konfigurace směrovacího protokolu Routing Information Protocol
 • Konfigurace přístupu k Internetu pro síť
 • Možnosti v připojení sítě k Internetu
 • Konfigurace přístupu k Internetu pomocí směrovače
 • Konfigurace přístupu k Internetu pomocí překladu adres (NAT)