Základy obsluhy osobního počítače

Kurz je určen pro absolventy, kteří nemají s prací na PC žádnou nebo minimální zkušenost. Absolvent zná základní pojmy z oblasti počítačové terminologie a práci v prostředí operačního systému Microsoft Windows.  Umí se orientovat v prostředí OS a zná stromovou strukturu dat. Umí pracovat se složkami a soubory (vyhledat, vytvořit, zkopírovat, mazat, přejmenovat), spouštět aplikace, přizpůsobovat okna, plochu, spořiče atd. Absolvent umí pracovat v textovém editoru. Umí se orientovat v textovém editoru a umí vyhledat, upravit, vytvořit či zkopírovat textový dokument. V tabulkovém procesoru se absolvent umí orientovat a umí vytvořit nové tabulky, jejich editaci či vyhledání. Umí využívat základní vzorce a grafy.Uchazeč zná problematiku virů a umí se proti tomuto nebezpečí bránit. Absolvent umí používat internet (vyhledávat informace) a umí internet používat jakožto komunikační nástroj. Umí použít elektronickou poštu, kdy umí odeslat a přijmout poštu včetně otevření, uložení či odeslání příloh. Absolvent zná bezpečnostní rizika a umí se chránit. Zároveň je též seznámen s problematikou autorských práv.